BVKMO
BELGISCH VERBOND VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
ALGEMEEN SECRETARIAAT : Stallestraat 90 - 1180 BRUSSEL
Telefoon : (02) 376.44.97 - FAX : (02) 376.01.71 - Email : jean.sole@skynet.be
ZELFSTANDIGEN

Kabinet van Sabine LARUELLE
Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
John Hendrickx, persattaché- 02 541 63 61 – 0494 57 79 65