BVKMO
BELGISCH VERBOND VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
ALGEMEEN SECRETARIAAT : Stallestraat 90 - 1180 BRUSSEL
Telefoon : (02) 376.85.57 - FAX : (02) 376.01.71 - Email : jean.sole@skynet.be


NIEUWE WET OP CONTINUITEIT VAN DE ONDERNEMINGEN

Alain Cludts,
Accountant
Tel.: 02/460.68.91
alain@cludts.com