BVKMO
BELGISCH VERBOND VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
ALGEMEEN SECRETARIAAT : Stallestraat 90 - 1180 BRUSSEL
Telefoon : (02) 376.85.57 - FAX : (02) 376.01.71 - Email : jean.sole@skynet.be


VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT

Leugen aan het Hof van Beroep met als gevolg het verlies van het proces van zijn klant.
Leugen van het Hof van Beroep van Brussel om een perfide advocaat te beschermen.

De feiten
Arrest van het Hof van Beroep Reactie van de BSO Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg : Beroep.