BVKMO
BELGISCH VERBOND VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
ALGEMEEN SECRETARIAAT : Stallestraat 90 - 1180 BRUSSEL
Telefoon : (02) 376.85.57 - FAX : (02) 376.01.71 - Email : jean.sole@skynet.be
back

Belgisch Verbond van Kleine en Middelgrote Ondernemingen
Verkort : B.V.K.M.O.,
en langue française :
Fédération des Petites et Moyennes Entreprises de Belgique,
en abrégé : F.P.M.E.B.
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Stallestraat nr 90 - 1180 Brussel
Ondernemingsnr : 417.489.186
Oprichting: eerste juli 1976
Voorwerp akte : Wijzingen van statuten - Inzet in overeenstemming met de nieuwe wet van 2 mei 2002

Gecoördineerde STATUTEN gewijzigd door de gewone algemene vergadering van 18 maart 05

Tussen de ondertekenden, stichters in mei 1976 :
  1. De Heer Pierre Etienne Dapsens, algemeen directeur van de Nouvelles Carrières d'Yvoir, rue de Redeau 12, à 5190 Yvoir.
  2. De Heer Pierre Delfeld, beheerder van vennootschappen, rue Haute Bourlotte 17, à 1392 Hoves-Enghien.
  3. De Heer Jean Eekman, directeur-zaakvoerder, avenue Ernest Cambier 47, bte 5, à 1030 Bruxelles.
  4. De Heer Jean-Claude Fischer, adjunkt bij de directie, avenue de la Héronnière 102, à 1160 Bruxelles.
  5. De Heer Adolf Geeroms, textielfabrikant, Dr. Goffaerstraat 115, à 9300 Aalst.
  6. De Heer Roger Linon, beheerder, avenue de Broqueville 274, à 1150 Bruxelles.
  7. De Heer Georges Mottart, raadgever, avenue Besme 2, à 1190 Brussel.
  8. De Heer Victor Antoine Léon Pauwels, uitgever, Voorzitter der Ziekenkas voor Zelfstandigen, voorzitter der Algemeen Verbond van de Zelfstandige Arbeid, avenue des Tilleuls, 32 1810 WEMMEL
  9. De Heer José Roman, beheerder, Dendermondsesteenweg 83, à 9208 Schellebelle.
  10. De Heer Max Rosan, fabrikant van verpakking, Huysmanslaan 174, te 1050 Brussel.
Werd overeengekomen een Vereniging Zonder Winstoogmerk Doel. op te richten, waarvan de statuten als volgt zijn vastgesteld :

Hoofdstuk 1 - Benaming, maatschappelijke zetel.
Hoofdstuk 2 - Maatschappelijk doel. Hoofdstuk 3 - De leden. Hoofdstuk 4 - Bijdrage. Hoofdstuk 5 - Algemene vergadering. Hoofdstuk 6 - Beheerraad. Hoofdstuk 7 - Verschillende bepalingen.

Jean SOLÉ, voorzitter
(april 2005)