BVKMO
BELGISCH VERBOND VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
ALGEMEEN SECRETARIAAT : Stallestraat 90 - 1180 BRUSSEL
Telefoon : (02) 376.44.97 - FAX : (02) 376.01.71 - Email : jean.sole@skynet.be
OKTOBER IS GEEN RECORDMAAND INZAKE FAILLISSEMENTEN

PERSBERICHT maandag 2 november 2009 :
Graydon Belgium nv
Uitbreidingstraat 84 - 2600 Berchem

FAILLISSEMENTEN

Tijdens de maand februari 2009 werden 26,3% méér faillissementen uitgesproken dan in februari 2008.
Op twee maanden tijd al 20,14% méér faillissementen dan verleden jaar. (Graydon)IN JANUARI WAREN ER IN VLAANDEREN
29,05% FAILLISSEMENTEN MEER DAN VERLEDEN JAAR:
VELE JOBS OP DE TOCHT

PERSBERICHT 2 februari 2009
Graydon Belgium nv
  De eerste maand van 2009 bevestigt de crisistendens: met 781 faillissementen noteren we op federaal niveau ten opzichte van januari 2008 een stijging van +14,52%. Nooit eerder noteerden we in een januarimaand zoveel faillissementen. De stijging is vooral spectaculair in Vlaanderen waar er ten opzichte van januari 2008 maar liefst +29,05% méér faillissementen zijn genoteerd dan in januari 2008. De provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen kregen er het zwaarst te verduren.

  REGIONALE TENDENSEN
   In Vlaanderen werden in januari 422 faillissementen uitgesproken: in vergelijking met januari 2008 een stijging met +29,05%.
   Nooit eerder werden er in het Vlaamse gewest méér faillissementen uitgesproken in een januarimaand dan nu.
   Hiermee noteren we een duidelijke trendbreuk: het Vlaamse gewest bleek tot voor kort minder gevoelig te zijn aan de hausse van faillissementen die het afgelopen jaar werd waargenomen. Alle Vlaamse provincies delen in de hausse.

   In Wallonië noteerden we 242 bedrijven die er in de maand januari failliet zijn verklaard, +7,56% meer dan in januari 2008 en een evenaring van het Waals januarirecord van 1997.

   In Brussel werden er afgelopen maand minder (117 of -10%) faillissementen uitgesproken dan in januari 2008.